POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce ostroměřského zhlaví žst. Hořice v Podkrkonoší PS 01 Zabezpečovací zařízení

Typ: Projekt
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

subdodávka pro SGJW Hradec Králové

Projektová dokumentace řešila náhradu mechanického přejezdového zařízení PZM 2 na ostroměřském zhlaví žst. Hořice v Podkrkonoší světelným zabezpečovacím zařízením přechodně kategorie PZS 1ZNI (připraveným na konečné zařízení kategorie PZS 3ZBI), úpravy mechanického staničního zabezpečovacího zařízení vyvolané úpravou kolejiště a kabelizaci ostroměřského zhlaví žst. Hořice v Podkrkonoší jako přípravu pro následné stavby.