Elektro a zabezpečovací zařízení

Středisko elektro a zabezpečovacího zařízení zpracovává projektové dokumentace všech stupňů novostaveb, rekonstrukcí a oprav železničního sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Středisko připravuje stavby zabezpečovacího zařízení železničních tratí, stanic, nákladišť a vleček, včetně dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení.  

Samozřejmou součástí realizací je i inženýrská činnost a vyřízení potřebných rozhodnutí a povolení, včetně úprav závěrových tabulek.


Reference

Výstavba PZS na přejezdu v km 2,140 trati Čáslav - Žleby

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řešila výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného na úrovňovém křížení železnice a pozemní komunikace v km 2,140 trati Čáslav - Žleby. Více


Výstavba PZS v km 74,730 trati Havlíčkův Brod – Rosice n. L.

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řeší výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného na úrovňovém křížení železnice a pozemní komunikace v km 74,713 trati Havlíčkův Brod – Rosice nad Labem. Více