Rekonstrukce ulice Macanova v Pardubicích finišuje

Datum: 26. 4. 2016
Kategorie: Prodin

Předmětem projektu byla oprava komunikace, chodníků, výstavba parkovacích stání, kontejnerového stání, veřejného osvětlení v ulici Macanova v Pardubicích a opravy propojovací komunikace mezi ul. Nerudova a Palackého.


Ulice Macanova je jednosměrná komunikace provedená jako kombinace asfaltové vozovky a parkovacích stání z žulových kostek. Šířka vozovky z asfaltového betonu je 3,25 m + 2x 0,25 m vodící pásky (dvoulinka z žulové kostky drobné). Na povrch parkovacích stání byly použity žulové kostky drobné, které tvořily původní kryt komunikace.

Povrch nových chodníků byl navržen z barevné betonové zámkové dlažby tvořené ze tří kamenů různých velikostí.

Propojovací komunikací mezi ul. Nerudova a Palackého je provedena z asfaltového betonu s vodícími pásky z žulové kostky drobné. Na vozovce, v místě přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty je proveden ochranný ostrůvek ze zámkové dlažby. Zvýšená plocha ochranného ostrůvku je ze zámkové dlažby černé a žluté, vyskládané šachovnicově. Místo pro přecházení ochranného ostrůvku pro chodce je proveden z barevné zámkové dlažby tvořené ze tří kamenů různých velikostí. Přejezd pro cyklisty je proveden ze zámkové dlažby tvaru kost a červené barvy.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD