Pilotní projekty

Datum: 10. 2. 2015
Kategorie: Prodin

V současné době se dostaly do fáze výběru zhotovitele stavby naše pilotní projekty na stavební úpravy železničních tratí z programu OPD.


Konkrétně se jedná o dva projekty, a to:


 ODSTRANĚNÍ PROPADŮ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU TURNOV – LIBEREC

 Rozsah prací: Stavba se nachází v úseku Turnov – Liberec. Začátek stavby je na ZV výhybky č. 59 v ŽST  Turnov v km 124,577;  konec stavby je na KV výhybky č. 6 v ŽST Liberec hl.n. v km 159,170.

Z hlediska osobní dopravy se jedná o důležitou železniční trať s poměrně značnými toky cestujících s rychlíkovou (Pardubice – Liberec) i regionální dopravou (Liberec – Stará Paka – Nová Paka) s významem pro Liberecký a návazně i Královéhradecký kraj a Pardubický kraj. Významná je i nákladní doprava s provozem Pn a Mn vlaků včetně Nex vlaku do Liberce a dále směr PKP (Zawidov).Jedná se o dráhu celostátní.

Účelem stavby je provedení takových stavebních činností, které především povedou ke zlepšení stavu železniční infrastruktury v celém traťovém úseku. Traťový úsek bude uveden do stavu umožňujícího plné využití možností stávající infrastruktury, což dále povede ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu souprav, zlepšení přípojných vazeb, zvýšení stability grafikonu.Zkrácení jízdních dob v celém úseku bude dále akcentováno předpokládaným nasazením nových řad vozidel na osobní vlaky a rychlíky po soutěžích na dopravce v daném úseku cca od roku 2018. Toto dále zatraktivní využívání železniční dopravy pro cestující. Využití ani základní kapacity  železniční trati se nemění.

Projektované kapacity:

Železniční spodek, svršek:

 • Délka řešeného úseku celkem:   33,847 km (jednokolejně; bez ŽST Jeřmanice)
 • Nový stav železničního svršku:   4735m
 • SČ délka celkem:   17480 m
 • Nové pražce betonové:    5860 ks
 • Nové kolejnice:   8475 m
 • Výměna svěrek a pryžových podložek:   19,970 km
 • Výhybky:   6 ks (nové), 2 ks (regenerace)
 • Zvýšení únosnosti železničního spodku:   12 030m2

Mostní objekty

 • 26 objektů

Propusty                                                                

 • 15 objektů

Nástupiště                                                               

 • 992 m (součet hran)

 


ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI VE VYBRANÝCH ÚSECÍCH TRATĚ LIBEREC – TANVALD

 Projekt: úpravy železniční infrastruktury a odstranění propadu traťové rychlosti v celém traťovém úseku, lokálních sanací železničního spodku, železničního svršku, rozsáhlého pročištění příkopů, úpravy nevyhovujících nástupišť, propustků a mostů v předmětném traťovém úseku, sanace skalních zářezů.

Začátek stavby je v km 1,786 za začátkem výhybky ve směru staničení a konec v km 26,976 před začátkem výhybky ve směru staničení.

Kolejové úpravy budou realizovány od km 1,786 - 11,877 a od km 21,032 – 26,976. Kolejové úpravy si vyžádají úpravu nástupišť v železničních zastávkách Liberec – Rochlice a Vratislavice nad Nisou a v ŽST Smržovka dolní nádraží.

V řešeném úseku se nachází 38 oblouků s malým poloměrem (R<200m), trať je směrově i výškově velmi členitá.

Železniční spodek, svršek:

 • Nový stav železničního svršku:   15 550m
 • Železniční přejezdy:   22 ks

Mostní objekty                                                       

 • 6 objektů

Propusty                                                                

 • 11 objektů

Nástupiště                                                             

 • 240 m (součet hran)
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD