Nově vznikající projekt – Vápenka Pardubice

Datum: 27. 6. 2017
Kategorie: Prodin

Nový blok D by měl navýšit kapacitu administrativního zázemí průmyslového areálu firmy enteria v ulici k Vápence. V 1.NP stavby bude recepce, vstupní trakt, výdejna jídla pro zaměstnance. Ostatní patra budou administrativní.


Parkovací místa pro administrativní budovu budou umístěna v areálu a jsou řešeny v rámci této PD.

Urbanistické řešení respektuje současné výškopisné a prostorové vztahy v území, orientaci, velikost a kvality pozemku. Hmota stavby administrativní budovy je navržena tak, aby byla dobře viditelná z ulice K Vápence. Vzhledem k charakteru stávajících staveb v území je objekt řešen jako jednoduchý kvádr s dělící linií prosklené plochy přes celou výšku objektu. Schodiště na střechu objektu tvoří malý kvádr položený na základním tvaru objektu.

Urbanistické a architektonické řešení vychází z architektonické studie atelieru Mixage s.r.o. z konce roku 2016, plně ji respektuje a dále rozvíjí.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD