Modernizace silnice Přibylov – Bílý Kopeček

Datum: 09. 6. 2021
Kategorie: Prodin

Rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice II/358


Jedná se o rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice II/358 mezi obcemi Přibylov a Bílý Kopeček za účelem zvýšení bezpečnosti. Silnici II/358 v extravilánu mezi obcí Přibylov a Bílý Kopeček je umístěna ve vysokém podélném sklonu a vozovka za svoji dobu používání ztratila svoje protismykové vlastnosti. Záměrem projektu je výměna krytových vrstev, doplnění svislého a vodorovného značení, vyrovnání příčných sklonů vozovky s kombinací protismykové úpravy „Rocbinda“. Navržené úpravy odstraní aktuální poruchy krytu a zajistí vyšší jízdní komfort a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.

modernizace silnice  II na skuteč modernizace silnice II na skuteč POVOLEN DOWNLOAD