Modernizace silnic II/322 a II/324 v Pardubicích

Datum: 08. 9. 2014
Kategorie: Prodin

V současné době probíhá jedna z etap modernizace silnic II/322 a II/324. V loňském roce proběhla modernizace silnice II/322 (ulice Teplého), v letošním roce probíhá modernizace silnice II/324 (Chrudimská, Jana Palacha, 17. listopadu).


  • II/324 – Chrudimská, Jana Palacha, 17. listopadu (délka stavby 2854,63 m)
  • II/322 – Teplého (délka stavby 1305,89 m)

Provádí se modernizace krytové vrstvy výše uvedených silnic, včetně modernizace odvodnění a provedení sanace podkladních vrstev v místě výskytu trvalých deformací. Dále je navrženo nové svislé a vodorovného dopravního značení, vodící pásky, atd. 

Uzavírka  ulice 17. Listopadu
Od pondělí 1. září je kvůli rekonstrukci výpadovky na Chrudim až do 2. listopadu částečně uzavřena ulice 17. Listopadu od podjezdu po křižovatku s Palackého ulicí. Projíždět mohou automobily ve směru od Chrudimi, v opačném směru je zachován pouze provoz městské hromadné dopravya IZS.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD