Genderový audit

Datum: 01. 3. 2018
Kategorie: Prodin

Ve společnosti probíhá genderový audit v rámci projektu Rovnost obohacuje – podpora genderové rovnosti v českých firmách.


Projekt je  realizován v Operačním programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006281.

POVOLEN DOWNLOAD