Digitalizace ve stavebnictví a naplnění vize Stavebnictví 4.0

Datum: 11. 5. 2022
Kategorie: Prodin

Jak proběhlo největší setkání lídrů digitalizace v České republice?


V pátek 6. 5. 2022 proběhlo na Ministerstvu pro místní rozvoj, setkání lídrů digitalizace ve stavebnictví v České republice. Naše firma Prodin byla bronzovým partnerem tohoto setkání. 

Program byl tvořen dvěma panely - Lídři digitalizace a Business panel.

V rámci konference byla zhodnocena situace v oblasti digitalizace českého stavebnictví a připravované kroky do budoucna. Dále pak koncepce jednotlivých ministerstev a největších státních zadavatelů pro implementaci digitalizace českého stavebnictví.

„Nejdůležitější teď budou lidé. To znamená, přesvědčit je, že je tato koncepce efektivnější, zároveň výhodnější i pro ně a podstatně lepší než současný stav,“ zaznělo na konferenci.

Samostatnou kapitolou je digitalizace povolovacích procesů a společný datový standard, dále pak pasportizace u velkých investorů. Diskuze probíhala i o informačním modelu – jak investorovi usnadní práci ve fázi přípravy, realizace a provozu stavby.

Děkujeme za organizaci konference CEEC Research s.r.o. a kolegovi Jiřímu Neslovi za účast na konferenci.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD